Den industrielle revolusjon, grunnlaget for dagens teknologi.

 

Den industrielle revolusjonen var overgangen til nye produksjonsprosesser, og var i perioden fra 1760 til en gang mellom 1820 og 1840. Denne overgangen inkluderte å gå fra håndproduksjonsmetoder til maskiner, ny kjemisk produksjon og jernproduksjonsprosesser, forbedret effektivitet av vannkraft, økende bruk av dampkraft, utvikling av maskinverktøy og oppstart av fabrikksystemet. Tekstilindustrien var den dominerende industrien i den industrielle revolusjonen, hvis man ser på sysselsetting, verdien av produksjon og kapital investert. Tekstilindustrien var også den første som brukte moderne produksjonsmetoder.

Den industrielle revolusjonen begynte i Storbritannia, og de fleste av de viktige teknologiske innovasjonene var britiske.

Den industrielle revolusjonen er et viktig vendepunkt i historien; Nesten alle aspekter av det daglige livet ble påvirket på en eller annen måte. Spesielt begynte den gjennomsnittlige inntekt å øke og befolkning opplevde økt levestandard og vekst. Noen økonomer sier at den store virkningen av den industrielle revolusjonen var at levestandarden for befolkningen begynte å øke konsekvent for første gang i historien, selv om andre har sagt at den ikke begynte å forbedre seg før til slutten av de 19 og 20 århundrer. På omtrent samme tid som den industrielle revolusjonen oppstod, var Storbritannia under en jordbruksrevolusjon, som også bidro til å forbedret levestandarden og ga overflødig arbeidskraft tilgjengelig for industrien.

For mer les: “here is the text that is linked“.