Vitenskap, teknologi og medisin

I denne artikkelen skal vi gå fort igjennom hvordan vitenskap, teknologi og medisin har utviklet seg gjennom tidene. Vi skal også se hvorfor dette er en av de viktigste faktorene for økning i levestandarden for alle mennesker. Kanskje enda mer for mennesker som befinner seg i middelklassen. Gjennomsnittsmennesker i dag lever kanskje bedre enn konger for noen tusen år siden. Dette er en veldig kraftig utvikling. La oss se først og fremst på grunnlaget for denne forandringen. Vitenskap.

Vitenskap

Vitenskap har i begynnelsen av sin egen utvikling vært i stor konflikt med religion. Vitenskap går i bunn og grunn ut på å finne frem til solide svar på vanskelige spørsmål. Religion handler mer om tro, og begge har sin egen type makt. Når noe blir motbevist så skaper det derimot problemer for religioner, oftest på grunn av ordlyden i beskjeden som de hellige tekstene er skrevet på blir motbevist.

Det folk glemmer er at religion og vitenskap er adskilte felt, og kan eksistere sammen uten å ødelegge hverandre. Det handler bare om å se på skriftene på en annen måte, og ikke bli for opphengt i noen bokstavelig mening.

Utenom dette så har vitenskapen hatt fritt løp til å kunne utvikle seg, så lenge det har latt seg gjøre. Astronomi, matematikk, historikk, naturfag, medisin og alle andre felt som har vitenskapelige trekk baserer seg på en og samme ting. At vi skal finne frem til ny kunnskap som kan gjenskapes og bevises om og om igjen av forskjellige mennesker på forskjellig tid og forskjellige steder.

Teknologi

Teknologi handler egentlig om å bruke det vi lærer fra vitenskapen i praksis. Dersom vi har funnet ut noe nytt om verdenen vi lever i, så har vi nå flere verktøy til å skape en eller annen fordel for oss selv og hele arten vår.

I dag lever vi også i en veldig teknologisk verden, og alt det vi har lært så langt i historien blir brukt til blant annet å øke produksjonen av alle slags varer og produkter for samfunnet. Teknologien vi har utviklet lar oss også for eksempel kommunisere med hverandre uavhengig av hvor mottakeren og senderen er.

Medisin

Et mulig problem med denne utviklingen innen teknologi, medisin og vitenskap er at det kan skape nesten for gode levestandarder, og at populasjonen ender opp med å slutte å være bærekraftig. Vi har fore eksempel økt levestandarden for mennesker generelt, selv om det finnes mange ting vi ikke har kurert riktig enda. For eksempel der du har noen artrose symptomer så kan du vedlikeholde dem, men kanskje aldri få dem helt fjernet.

Ellers så har vi kommet ganske langt, med økt kosthold, bedre hygiene og større kunnskap innen medisin så lever vi lenger. Dette kan du for eksempel merke på at det aldri har levd så mange mennesker på jordkloden samtidig før. Det gjelds å være forsiktig med etterspørselen av varer som kommer fra økt antall mennesker.