Hvordan blir samfunnet påvirket av teknologi?

 

Hvordan blir våre liv påvirket av teknologi, her kan du se VG skrive en artikkel om hvordan smarttelefoner har påvirket dagliglivet våres here is the text that is linked.

Teknologi og menneskeliv kan ikke skilles, samfunnet har en syklisk avhengighet av teknologi. Vi bruker teknologi, vi er avhengig av teknologi i vårt daglige liv og våre behov og krav til teknologi fortsetter å stige. Hvordan unngår vi en altfor kraftig utvikling?.

I den globaliserte verden, lever vi i en tid med avansert teknologi. Vårt daglige liv er relatert til teknologi på en eller annen måte. Sammenlignet med gamle dager, har vi bedre fasiliteter og enda mer luksus ved hjelp av økt teknologi. Utviklingen av teknologi er ikke begrenset til noen sektor, og alle bransjer og ulike sektorer i samfunnet utvikler ny teknologi i henhold til deres behov og krav.

Det er så mange fordeler med teknologi i vårt daglige liv. Med hjelp av mobilteknologi kan vi snakke med våre venner og slektninger som bor langt fra oss. Med hjelp av Internett kan vi lære nye ting og online kurs etc. Med hjelp av luftfarts-teknologi kan vi nå steder i løpet av timer, i motsetning til i gamle dager, da det kunne ta flere dager med skip. Vi bruker alle de naturlige ressursene som er tilgjengelige for å gjøre livet vårt bedre. Med hjelp av sosiale nettverk kan vi finne våre barndomsvenner, slektninger etc. og viktige hendelser i livet deres. Med hjelp av informasjonsteknologi kan vi dele informasjon til alle hele verden i løpet av ett øyeblikk. Med progressiv teknologi i landbruksfeltet, er vi i stand til å oppfylle matkrav fra mennesker over hele verden.

På den annen side er det tilfeller som viser problemer med forbedret og avansert teknologi. I stedet for å møte opp personlig, sender vi sms eller ringer angående viktige anledninger, der hvor vi før hadde møtt opp personlig. Barn blir avhengige av online spill, og deltar mindre på fysiske aktiviteter og sammenkomster og sosiale nettverkene skaper rivalisering mellom bestevenner og par blir skilt. Den samme luftfarts-teknologien gir helseproblemer for sine arbeidere og skaper alvorlige miljøtrusler. Med den tunge bruken av gjødsel går jorden bort fra sin naturlige fruktbarhet og flere plantetyper ble utryddet.

Teknologi er som en mynt som har både positive og negative sider. Vi har ansvaret og vi må velge hvordan vi bruker den. Bruken av teknologi for overutnyttelse av ressurser bør alltid unngås. Hvis vi bruker det til positive ting, vil det få positiv effekt av våre liv og omvendt. Ingen ville motsette seg utvikling av teknologier i noen sektor, men utviklingen bør være på en positiv og bærekraftig måte, og de bør ikke ha en negativ innvirkning på nåværende eller fremtidige generasjoner.