Internett, enkelt forklart

 

Her kan du lese om hva Internett er og hvordan det virker: “here is the text that is linked“.

Internett, er et verdensomspennende system av datanettverk – et nettverk av nettverk hvor brukere på en hvilken som helst datamaskin kan, hvis de har tillatelse, få informasjon fra en hvilken som helst annen datamaskin (og noen ganger snakker direkte til brukerne på andre datamaskiner). Det ble dannet av den amerikanske forskningsregeringen (Advanced Research Projects Agency) i 1969 og ble først kjent som ARPANet. Det opprinnelige målet var å skape et nettverk som tillater brukere av en forskningsdatamaskin på ett universitet å “snakke med” forskningsdatamaskiner på andre universiteter. En sidevinst for ARPANets design var at fordi meldinger kunne bli dirigert eller omdirigert i mer enn én retning, kunne nettverket fortsette å fungere selv om deler av det ble ødelagt pga., et militært angrep eller en annen katastrofe. Forskerne hadde nok ingen anelse om hvor stort nettverket skulle komme til å bli. Hadde man sagt at i fremtiden at man ville bli avhengig av netverket de hadde skapt, hadde de nok ikke trodd på det.

Men datamaskiner ville ikke opprette et nettverk uten den andre viktige komponenten av Internett: protokollene. Protokoller er sett med regler som maskiner følger for å fullføre oppgaver. Uten et vanlig sett med protokoller som alle maskiner som er koblet til Internett må følge, kan ikke kommunikasjon mellom enheter skje. De ulike maskinene vil ikke kunne forstå hverandre eller og sende informasjon på en meningsfull måte. Protokollene gir et felles språk for maskiner som skal brukes til å overføre data. Det er også viktig å oppdage feil i overføringene og da kan man ha innebygget feilsøkende funksjoner i protokollene. Det er en utfordring å gjøre disse effektive og samtidig oppdage alle feil.