Etikk i vitenskapen

 

Her er snl sin definisjon på etikk: “here is the text that is linked“.

Det er flere grunner til at det er viktig å følge etiske normer i forskning. For det første fremmer normer forskningens mål, som kunnskap, sannhet og unngåelse av feil. Den fremmer forbud mot forfalskning eller forvrengning av forskningsdata.

For det andre, siden forskning ofte involverer mye samarbeid og koordinering blant mange forskjellige mennesker i ulike disipliner og institusjoner, fremmer etiske standarder de verdier som er avgjørende for et godt samarbeid. Eksempler på det er tillit, ansvarlighet, gjensidig respekt og rettferdighet. For eksempel er mange etiske normer i forskning: retningslinjer for forfatterskap, opphavsrett og patenteringspolitikk og retningslinjer for datadeling. De fleste forskere vil motta belønning for sine bidrag og ønsker ikke å få sine ideer stjålet eller avslørt for tidlig.

For det tredje bidrar mange av de etiske normer til å sikre at forskere kan holdes ansvarlige for almenfolket. For eksempel er det føderale retningslinjer for forskningssvikt, interessekonflikter, beskyttelse av mennesker og dyrepleie.

For det fjerde bidrar etiske normer i forskning til å bygge offentlig støtte til forskning. Folk er mer sannsynlig å finansiere et forskningsprosjekt hvis de kan stole på forskningens kvalitet og integritet.